Certyfikaty

Certyfikaty

ABE KBAPobierz certyfikat

Otrzymaliśmy pełną certyfikację ABE na wszystkie nasze przewody hamulcowe do samochodów i motocykli, co pozwoliło na dystrybucję naszych produktów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Bez tego certyfikatu klienci z tych krajów byli zmuszeni do uiszczania dodatkowej opłaty przy okazji przeglądu technicznego. Teraz nie jest to konieczne.

Z przyjemnością informujemy, że po wizycie KBA w siedzibie głównej HEL i pozytywnej ocenie oraz przeprowadzeniu przez Dekra wszystkich niezbędnych testów na pojazdach testowych został nam przyznany numer KBA61360.

Certyfikacja ABE została przyznana dla wszystkich typów układów przewodów hamulcowych w tym układów F i O. Według naszej wiedzy jesteśmy jedyną firmą, która otrzymała certyfikację na typy układów inne nież te fabrycznie występujące w motocyklu.

KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) to instytucja rządowa w gestii której leży certyfikacja pojazdów mechanicznych i części do nich jak również monitorowanie pracy stacji kontroli pojazdów, kontrolowanie jakości w wytwórniach pojazdów i części do nich. KBA prowadzi centralny rejestr pojazdów oraz kierowców, praw jazdy i tachografów. Dostarcza i publikuje statystyki w oparci o te dane.

KBA jest jednostką Ministerstwa Transportu i Infrastruktury.

ISO9001 : 2015Pobierz certyfikat

ISO 9001 to system zarządzania jakością, którego implementacja jest wyrazem dużej wagi, jaką przywiązujemy do jakości. W procesie certyfikacji HEL Performance zaimplementowane zostały procesy i praktyki mające na celu poprawę wydajności, obniżenie kosztów i wzrost zadowolenia klientów.

Definicja jakości ISO 9001 rozciąga się na takie obszary działania organizacji jak:

  • Usługi
  • Zarządzanie
  • Ludzie
  • Udogodnienia dla pracowników
  • Sprzęt
  • Produkty
  • Szkolenia

ISO14001 : 2015Pobierz certyfikat

Wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest dowodem na dbałość, jaką HEL Performance otacza kwestie związane z wpływem naszych działań na środowisko naturalne, ale również pomaga obniżyć koszty powiązane z gospodarką odpadami.

Standard ISO 14001 powstał w 1996 roku aby pomóc firmom spełnić wymagania prawne i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. ISO 14001 to jeden z najbardziej popularnych standardów, ponieważ znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach działalności i organizacjach bez względu na ich rozmiar.

Rejestracja w OHSAS 18001Pobierz certyfikat

OHSAS 18001 to standard zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jako certyfikowany podmiot HEL Performance może bardziej efektywnie rozpoznawać i kontrolować zagrożenia związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

DekraPobierz certyfikat

Nasze przewody hamulcowe zostały przetestowane przez niezależny zespół ekspertów z Dekra i uzyskały pełne dopuszczenie do użytku na drogach Niemiec i innych krajów wymagających certyfikatu Dekra/TUV

DOTPobierz certyfikat

Nasze przewody hamulcowe zdobyły akceptację Departamentu Transportu USA jako spełniające wytyczne normy FMVSS-106 i zostały wpisane do bazy certyfikowanych dostawców DOT.

FMVSS-106Pobierz certyfikat

Nasze przewody hamulcowe spełniają lub przewyższają założenia normy FMVSS-106, która używana jest jako podstawowa norma w wielu krajach.

SAEPobierz certyfikat

SAE International to globalna organizacja zrzeszająca ponad 128000 inżynierów i ekspertów z przemysłu lotniczego, samochodowego i pojazdów przemysłowych. Główną kompetencją SAE jest wyznaczanie dobrowolnych standardów na podstawie doświadczeń producentów i użytkowników. SAE ustanowiło normę SAE J1403 będącą zbiorem warunków, jakie muszą spełniać przewody dopuszczone do ruchu ulicznego. Nasze przewody są w pełni zgodne z tą normą.

ADROdwiedź stronę www

Nasze przewody zyskały akceptację Australijskiego Departamentu Transportu ADR (Australian Design Rules) na podstawie normy FMVSS-106 i wdnieją w bazie certyfikowanych dostawców prowadzonej przez Rząd stanu Queensland.

NHTSAOdwiedź stronę www

NHTSA powstała na mocy Aktu o Bezpieczeństwie na Drogach z 1970 roku. Ma nadzorować programy związane z bezpieczeństwem drogowym leżące wcześniej w gestii National Highway Safety Bureau. Głównym celem NHTSA jest przeprowadzanie działań mających na celu zmniejszenie ilości wypadków drogowych i związanych z nimi kosztów – zarówno ludzkich jak i finansowych.

Izrael MoTOdwiedź stronę www

Nasze przewody spełniają warunki stawiane przez Izraelskie Ministerstwo Transportu i zostały dodane na listę zaaprobowanych produktów. Rygorystyczne, trwające 24 miesiące testy potwierdziły jakość naszych przewodów (zgodnie z naszą wiedzą jest to jedyny tego typu produkt, który zyskał takie świadectwo).

NZTAOdwiedź stronę www

Nasze przewody zyskały akceptację Nowozelandzkieto Departamentu Transportu LTSA na podstawie normy FMVSS-106 i wdnieją w bazie certyfikowanych dostawców.

Informacje

Jakość jest zawsze naszym nadrzędnym celem. Nasze przewody poddawane są rygorystycznym testom laboratoryjnym, których pozytywne przejście potwierdzają liczne certyfikaty. Są również nieustannie sprawdzane przez wielu zawodników na torach wyścigowych.

Nasze przewody spełniają lub przekraczają normy jakościowe wymagane przez instytucje państwowe w wielu krajach świata i są dopuszczone do ruchu na całym świecie.

Wszystkie przewody hamulcowe muszą spełniać wymagania normy FMVSS-106. Te wymagania wyznaczają restrykcyjne kryteria testowe, jakie muszą spełniać przewody, aby zyskały dopuszczenie do ruchu. Wymagania te są również podstawą testów przeprowadzanych przez organizacje odpowiedzialne za dopuszczenie do ruchu części do pojazdów w poszczególnych krajach (DOT, NHTSA – USA, TuV – Niemcy, ADR – Australia, LTSA – Nowa Zelandia, IDR – Izrael, MOT – Europa). Spełniając te warunki i rejestrując nasz produkt w poszczególnych organizacjach dopełniliśmy starań, aby nasz produkt mógł być używany na drogach całego świata.

Niezależne testy potwierdziły, że nasze przewody spełniają lub przekraczają wymagania stawiane przewodom hamulcowym. Najtrudniejszym testem dla wielu przewodów okazuje się test polegający na wprawieniu w ruch jednego końca przewodu, gdy drugi koniec pozostaje unieruchomiony. Odtwarza to warunki pracy i siły, jakim przewód poddawany jest w rzeczywistości, z tym, że częstotliwość ruchów jest wielokrotnie większa. Aby uzyskać pozytywny wynik przewód musi wytrzymać 35 godzin takiego testowania.

Gdy poddano tej próbie nasze przewody wszystkie 4 próbki zostały zdjęte z urządzenia testującego po 40 godzinach bez oznak jakiegokolwiek zniszczenia. Dwa przewody zostały przetestowane przez kolejne 70 i 93 godziny, po którym to czasie nadal nie było widać oznak zniszczenia.

W ciągu 20 lat swojej działalności niezależne centrum badawcze, w którym przeprowadzano test nie spotkało się z takim przypadkiem.

Wynik testu jest potwierdzeniem nie tylko jakości naszego produktu, ale również słuszności naszej decyzji o położeniu szczególnego nacisku na właściwy projekt i jego rozwój. Gdy startowaliśmy, nasza konkurencja na rodzimym rynku stosowała końcówki nakręcane na przewód. Nasza gama przewodów z zakutymi końcówkami spowodowała, że rozwiązanie to praktycznie zniknęło z rynku, co przyczyniło się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa.